Profil

WIEDZA I POMOC

DLA KLIENTÓW BIUR PODRÓŻY

Jesteś w: Strona główna » Polska » Rodziny z dzieckiem » Muzeum Niepołomickie

Muzeum Niepołomickie

Galeria zdjęć

Sukiennice w Niepołomicach 2 – znane i nieznane
Koncepcja prezentacji została oparta na przedstawieniu poszczególnych gatunków malarstwa, wyodrębnionych i zhierarchizowanych w XVII w. przez francuską Królewską Akademię Malarstwa i Rzeźby. Ponad 130 obrazów i 25 rzeźb zgrupowano w ośmiu salach według ich tematyki. I tak kolejno można podziwiać pejzaże, sceny rodzajowe, portrety, sceny religijne i historyczne.

Autorami są wybitni polscy artyści XIX w., m.in. Henryk Siemiradzki, Jan Stanisławski, Artur Grottger, Leon Wyczółkowski, Piotr Michałowski, Jacek Malczewski, Stanisław Witkiewicz. W ich pracach znaleźć można liczne odwołania do znaczących wydarzeń z historii Polski i literatury, postacie wielkich Polaków, ojczyste krajobrazy i zabytki. Prawie połowa tych dzieł gościła już w niepołomickim zamku, ale inne niemal przez 100 lat nie były pokazywane publiczności.

Europejskie Skarby Muzeum Narodowego z Muzeum Czartoryskich w Krakowie
Ekspozycja zawiera ponad 100 obrazów i rzeźb z siedziby Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. W związku z remontem obiektu przy ul. Pijarskiej, zbiory będące własnością Muzeum Narodowego w Krakowie udostępnione są w Zamku Królewskim w Niepołomicach. Składająca się z czterech sal galeria prezentuje dzieła w układzie tematycznym: Antyk i Biblia, Wokół Nowego Testamentu, Ludzie i obyczaje, Natura.

Odniesienia do greckich i rzymskich mitów oraz losów bohaterów Starego Testamentu powstałe głównie w okresie baroku, dzieła sztuki sakralnej opowiadające o życiu i męce Chrystusa, ukazujące wizerunki Matki Boskiej i świętych, malowane na desce przez artystów renesansu, m.in. Pietera Brueghela młodszego i Lorenzo Lotto, portrety wybitnych osobistości i osób anonimowych, pejzaże, sceny rodzajowe oraz martwa natura holenderskich i flamandzkich mistrzów tworzą przegląd sztuki europejskiej od XIII do XIX w. Wystawie towarzyszy bogato ilustrowany przewodnik wyjaśniający kontekst historyczny i plastyczny niemal każdego z prezentowanych dzieł. Ekspozycja czynna do sierpnia 2013 r.

Galerie są także miejscem zajęć edukacyjnych oraz dorocznych wydarzeń, jak Noc Muzeów, Dni Niepołomic, Dzień Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich.

Kaplica zamkowa
Zawiera bezcenne zabytki niepołomickiego kościoła parafialnego, królewskie i papieskie dokumenty z XIV, XVII i XVIII w., te najstarsze ustanawiające parafię: króla Kazimierza Wielkiego i biskupa krakowskiego Bodzanty, ustanawiające parafię pod dzisiejszym wezwaniem Dziesięciu Tysięcy Męczenników, szaty oraz przedmioty liturgiczne, w tym najcenniejsze: renesansowy komplet z czerwonego adamaszku i monstrancja z 1599 r., ufundowane przez starostów niepołomickich z rodów Lubomirskich i Branickich, barokowe relikwiarze, obrazy, wota.

Gabinet Włodzimierza Puchalskiego
W jednej z komnat zamkowych zaaranżowany został gabinet, w którym zgromadzono archiwum twórczości znakomitego polskiego fotografika przyrody, filmowca i podróżnika Włodzimierza Puchalskiego. Składa się na nie ponad 100 tysięcy negatywów, odbitki, fotogramy, rękopisy, albumy i nagrody, aparaty fotograficzne i pamiątki osobiste. Gabinet jest miejscem wystaw, prezentacji multimedialnych, prac badawczych, zajęć edukacyjnych. Jest na co dzień udostępniony zwiedzającym.

Myślistwo i trofea
Wystawa stała nawiązująca do tradycji łowieckich zamku, prezentuje zwierzęta i ptaki łowne zarówno Puszczy Niepołomickiej, jak i odległych rejonów (Syberia, Kanada, Afryka), gdzie polują polscy myśliwi. Największe okazy to: niedźwiedzie brunatny, baribal i polarny oraz wół piżmowy, a także łoś z medalowym porożem. W oddzielnej sali prezentowane są trofea afrykańskie ze zbiorów Jana hr. Potockiego: żyrafa, zebry, antylopy – od największych eland i gnu po najmniejsze dik-dik, szakal, bawół, guźdźce, jeżozwierz i wiele innych. Prezentację wzbogaca XIX-wieczna broń myśliwska z Muzeum Narodowego w Krakowie.

Oferta edukacyjna
Obejmuje warsztaty i lekcje muzealne z zakresu historii sztuki, architektury i przyrody w oparciu o zbiory muzeum i multimedialne projekcje oraz tematyczne spacery po galeriach sztuki. Istnieje możliwość wyboru tematów z oferty muzeum lub zgłaszania nowych propozycji, a także prowadzenia własnych zajęć w salach muzealnych.

A to Polska właśnie

Podróżuj z głową poleca :

 

 
 
   

Portal objety ochroną prawną Kancelarii

PODRÓŻUJ Z GŁOWĄ REKOMENDUJE!

    

Polecamy

Bezpieczeństwo i komfort dzieci w podróży